Personības pilnveidošanas centrs logo

Personības pilnveidošanas centrs

Personīgās meistarības kursi

"NLP praktiķis"

ICTA logo

Rīgā, Matīsa ielā 103b
info@nlpcentrs.lv
Tālruņi: 28336927, 67292808

Kas ir NLP?

Mūsdienās neirolingvistiskā programmēšana (NLP) ir mācība par cilvēka personīgo meistarību, kas ļauj izpētīt un pārņemt citu cilvēku veiksmīgu pieredzi dažādās dzīves jomās.

NLP ir mācība pa sevis un citu cilvēku izzināšanu, par labu attiecību veidošanu.

NLP zināšanas noderīgas gan tiem, kas pašlaik savā dzīvē bauda veiksmi un panākumus, gan tiem, kuriem šķiet, ka dzīve kādu laiku iestrēgusi un tai nav virzības.

NLP var apgūt ikviens, kas interesējas par sevis izzināšanu un ir apņēmības pilns uzlabot savu dzīvi un pilnveidot sevi.

NLP – tā ir panākumu psiholoģija mūsdienīgiem cilvēkiem.

Mēs palīdzēsim Jums pilnveidot
savu meistarību

 • Komunikācijas prasmēs
 • Mērķu formulēšanā un sasniegšanā
 • Savu emociju pārvaldīšanā
 • Darbā ar saviem trūkumiem
 • Pozitīvā pasaules redzējumā
 • Savu stipro pušu izmantošanā

Teorija 1/3 < prakse 2/3

 • Šīs ir treniņodarbības tiem, kas vēlas vingrināties un iemācīties.
 • Nav nepieciešama iepriekšēja sagatavotība.
 • Jebkuras profesijas cilvēkiem, kas vēlas izzināt sevi un būt vēl veiksmīgāki!

Šo kursu laikā Jūs iemācīsieties

 • Sapņus pārvērst reālos mērķos un sasniegt tos.
 • Labāk saprast sevi un citus cilvēkus.
 • Veidot laimīgas un harmoniskas attiecības.
 • Pilnveidot savus panākumus ikvienā dzīves jomā.
 • Būt veiksmīgākam biznesā.
 • Zaudējumus pārvērst ieguvumos.
 • Būt apmierinātam ar dzīvi un dzīvot to viegli.
 • un vēl daudz ko citu!

Indra Melbārde

Sertificēta NLP, koučinga, biznesa un eriksona hipnozes trenere, praktizējošs koučs.

Uzņemam jaunus dalībniekus

NLP praktiķu kursos 2020. g. rudenī

 • Trešdienu vakaros, plkst. 18.00 - 21.30,
  no 23. septembra (treneris Artūrs Zeltiņš)
 • Sestdienās, plkst. 10.00 - 18.00
  (2 reizes mēnesī), no 26. septembra
  (trenere Indra Melbārde)
 • Bezmaksas iepazīšanās nodarbības:
  10. februārī (Artūrs Zeltiņš),
  plkst. 18.30 - 21.00.

Artūrs Zeltiņš

Sertificēts NLP, koučinga un biznesa treneris, praktizējošs koučs.

Priekšrocības, kāpēc NLP apgūt
Personības pilnveidošanas centrā

 • Mūsu pieredze NLP kursu vadīšanā ir kopš 2002. gada.
 • Mācību procesā galveno uzmanību pievēršam NLP prasmju apgūšanai, lielāko mācību laiku veltot praktiskiem vingrinājumiem.
 • NLP prasmes Jums palīdzēs apgūt pieredzes bagāti profesionāli NLP treneri Indra Melbārde un Artūrs Zeltiņš.
 • Jūs saņemsiet praktiskai lietošanai noderīgus Personības pilnveidošanas centra treneru izstrādātus darba materiālus.
 • Nodarbībās valda patīkama, draudzīga atmosfēra, kas labestīgi atbalsta ikviena kursanta personīgo izaugsmi un tiekšanos uz panākumiem.
 • Mācību telpas atrodas ērti sasniedzamā vietā Rīgas centrā.

Kursu "NLP praktiķis" programma

ICTA logo

I Komunikācijas meistarība (60 stundas)

Ir cilvēki, kuri no dabas ir veiksmīgi, kuriem ir viegli saprasties ar citiem cilvēkiem un kuri viegli prot veidot labas attiecības. Tas nav tikai iedzimts talants, bet gan spēju kopums, kuras pavisam viegli var iemācīties jebkurš. NLP praktiķu kursa I daļā, apgūstot NLP ābeci, ikviens pilnveido savas saskarsmes prasmes un veselīgu pasaules uztveri. Iepazīstot NLP pamatus, atklājam, ka iespējams ir viss, kam ticam. Praktiskie vingrinājumi ļaus atklāt jaunas nianses saskarsmē ar citiem cilvēkiem un iemācīs labāk saprast pašam sevi.

 • NLP – mācība par veiksmīgu cilvēku stratēģijām.
 • NLP vēsture un attīstības tendences.
 • Pozitīvas pasaules uztveres pamatprincipi.
 • Motivācijas metaprogramma.
 • Veiksmīga apmācības procesa priekšnoteikumi.
 • Refreimings – prasme elastīgi mainīt attieksmi.
 • Kalibrēšana – prasme vērot un pamanīt atšķirības cilvēka uzvedībā.
 • Prasme izraisīt uzticēšanos. 
 • Kongruence – prasme būt dabiskam un brīvam jebkurā situācijā.
 • Ētika un ekoloģija, izmantojot NLP.
 • Prasme pielāgoties sarunu biedram.
 • Verbālā un neverbālā pielāgošanās.
 • Raports. Vadīšana.
 • Ķermeņa valoda – galvenā informācija par cilvēku.
 • Prasme izteikt cieņas pilnu vērtējumu.
 • Kritikas veidi. Kā uztvert kritiku.
 • „Veiksminieka stratēģija”.
 • Cilvēku pasaules uztveres īpatnības (vizuāļi, audiāļi, kinestētiķi, digitāļi).
 • Reprezentatīvās sistēmas.
 • Fizioloģiskie marķieri – neviltojamie ķermeņa signāli.
 • Lingvistiskās atslēgas. 
 • Metamodelis – prasme uzdot jautājumus un iegūt informāciju.
 • Lēmumu pieņemšanas metaprogramma.
 • Loģiskie apziņas līmeņi.
 • Vērtības un uzskati.
 • Loģisko apziņas līmeņu atspoguļojums valodā.
 • Loģisko apziņas līmeņu sajaukšana.
 • NLP pamatpieņēmumi.

ICTA logo

II Vēlmju piepildīšanas tehnoloģijas. Paškoučings. (40 stundas)

Mācoties NLP praktiķu kursu II daļā, Jūs radīsiet atbildes uz svarīgiem jautājumiem: „Ko es vēlos? Kas manā dzīvē ir vissvarīgākais? Kāpēc es esmu šajā pasaulē?” Uzzināsiet mērķu izvirzīšanas noslēpumus un apzināsiet savus resursus, kuri ikvienam ir daudz vairāk, nekā apzinātais prāts spēj noticēt. NLP tehnikas ļauj savus mērķus ātri un efektīvi. Iespējams, tieši tagad būs pienācis laiks piepildīt vēlmi uzlabot attiecības ar kādu problēmcilvēku.

 • Efektīvu mērķu izvirzīšanas likumi.
 • Dzīves līdzsvara princips.
 • Mērķu realizēšanai nepieciešamie resursi.
 • Iekšējie resursi. Ārējie resursi.
 • Mērķu ekoloģijas pārbaude.
 • Koučings – NLP zināšanu un prasmju izmantošana praksē.
 • Koučinga pamatprincipi.
 • Paškoučings.
 • Karpmana trijstūris.
 • Dekarta koordinātas – iespēja pārbaudīt mērķa lietderību.
 • T.O.T.E. modelis.
 • Asociācija. Disociācija.
 • 4 stratēģijas, kā cilvēki izmanto asociāciju un disociāciju.
 • Kā viegli iemācīties NLP tehnikas.
 • Vingrinājums „Asociācija un disociācija uz laika līnijas”.
 • Tehnika „Jaunas uzvedības ģenerators”.
 • Jauno izmaiņu pielāgošana nākotnei.
 • Tehnika „V. Disneja daiļrades stratēģija”.

ICTA logo

III Māksla valdīt pār savām emocijām (50 stundas)

Dzīvē ikvienam gadās satikt dažādus cilvēkus un būt dalībniekiem dažādās situācijās, kad emocijas ņem virsroku. NLP praktiķu III daļā Jūs iemācīsieties vienkāršus un efektīvus, ikdienā izmantojamus paņēmienus, kas ļaus iegūt kontroli pār savām emocijām. Bailes un satraukums, kas nereti ir sabiedrotais atbildīgās dzīves situācijās, paliks pagātnē. Tā vietā Jūs iegūsiet atbrīvotību un vēl vairāk prieka par savu dzīvi.

 • Sekundārais izdevīgums.
 • Enkuri.
 • Emociju intensitātes izmainīšana.
 • Prasme atjaunot pozitīvus emocionālos resursu stāvokļus.
 • Prasme raksturot cilvēka emocionālo stāvokli pēc ārējām pazīmēm.
 • Vingrinājums “Patīkamu atmiņu pirmsākumu meklēšana”.
 • Prasme būt veiksmīgam un pārliecinošam stresa situācijās.
 • Tehnika „Pilnības aplis”.
 • Paterni – stereotipi, kuros mēs dzīvojam.
 • Paternu pārveidošanas mehānismi.
 • Prasme neitralizēt negatīvus emocionālos stāvokļus.
 • Tehnika „Enkuru sadursme”.
 • Submodalitātes – pirmatnējās informācijas saglabāšanas pamatvienības.
 • Neērtības sajūtas neitralizēšana.
 • Tehnika „Submodalitāšu izmainīšana”.
 • Prasme elastīgi mainīt savus ieradumus.
 • „Vēziena tehnika”.
 • Metamodelis – vispārinājums un izkropļojums.
 • Bailes – dzīves kvalitātes ierobežotājs.
 • Tehnika „Ātrā baiļu ārstēšana”.
 • Trīs uztveres pozīcijas.
 • Tehnika „Komunikācijas pilnveidošana ar trīs uztveres pozīciju palīdzību”.
 • Teorija par daļām.
 • Daļu sekundārā izdevīguma noteikšana.
 • Tehnika „Konflikta daļu integrācija”.
 • Prasme izteikt kvalitatīvu vērtējumu no 3 uztveres pozīcijām.
 • NLP konsultanta darba analīze. 

ICTA logo

IV Mans jaunais ES + NLP praktiķa kursa zināšanu integrācija (50 stundas)

NLP praktiķu kursu IV daļā Jūs varēsiet izvēlēties, kuras savas personības iezīmes uzlabot un pilnveidot, izmantojot jau apgūtās NLP prasmes. Būtiska loma sevis pilnveidošanā ir prasmei ieklausīties intuīcijā, prasmei sazināties ar savu zemapziņu. NLP praktiķis to prot. Kursu noslēgumā būs iespēja zinošu ekspertu vadībā izbaudīt NLP praktiķu sertifikāciju un piedzīvot gandarījumu par apgūtajām prasmēm.

 • Tehnika „Loģisko apziņas līmeņu integrācija”.
 • S.C.O.R.E. modelis.
 • Prasme apkopot informāciju un dot padomus, izmantojot S.C.O.R.E. modeli.
 • Tehnika „S.C.O.R.E. modelis uz laika līnijas”.
 • Tehnika „Personīgās pieredzes izmainīšana”.
 • Tehnika „Sešu soļu refreimings”.
 • Tehnika „Atkarības noņemšana”.
 • NLP tehniku un vingrinājumu mentālo karšu veidošana.
 • Eksāmens par NLP praktiķa kursa zināšanām un iemaņām:
  • NLP terminu zināšana un izpratne,
  • NLP pamatpieņēmumi,
  • prasme izvēlēties piemērotas NLP tehnikas un paņēmienus,
  • NLP tehniku demonstrācija,
  • Iegūto zināšanu integrācija.
 • Tehnika „Mans jaunais ES”.
Starptautiskās
kouču un treneru asociācijas ICTA
akreditēta programma

Pēc NLP praktiķa kursu apguves un sertifikācijas nokārtošanas, Jūs iegūsiet sertifikātu, kas apliecina, ka esat sertificēts NLP praktiķis, kas apguvis Starptautiskās kouču un treneru asociācijas ICTA (International Coach and Trainer Association) akreditētu programmu. NLP praktiķa sertifikāts dod tiesības NLP turpināt apgūt kursos “NLP meistars”Vēlos mācīties NLP!

Samaksa

€ 170 mēnesī.

Mācību laikā veicami 10 maksājumi.
Maksājot par visu kursu uzreiz – papildus atlaide 10%.

AGRĀ PIETEIKŠANĀS!
Piesakoties un veicot reģistrācijas iemaksu līdz 1. jūnijam,
saņem atlaidi 170 € apmērā (mācību pēdējā mēneša maksai).
Reģistrācijas maksa - 50 €.
Atlikusī summa iemaksājama līdz 1. septembrim.

Cenā ietilpst dalības maksa, mācību grāmatas "NLP - mācība par personīgo meistarību" (1. un 2. grāmata), izdales materiāli (4 mapes), kafijas pauzes, sākot ar kursu 2. daļu – pēc kursu dalībnieka vēlēšanās viena bezmaksas koučinga sesija, iespēja turpmāk kursu laikā izmantot kouča pakalpojumus ar 50% atlaidi.

 

 

Atsauksmes par kursiem "NLP praktiķis"

 

Vēlos mācīties NLP!